BabyKenza Blog — Bambus RSSSwaddle....Swaddle betyr svøpe, hva betyr å svøpe ?

Mange har hørt om dette med svøping og er nysgjerrig....men hvorfor er det så nyttig ?  Hva vil det si å "svøpe" en baby ?  For det første… Svøping er ikke noe nytt… Det er til og med omtalt i Bibelen, så de drev tydeligvis med dette for 2000 år siden…: «Og de svøpte ham og la ham i en krybbe…». Å pakke babyen inn i tepper har vært vanlig i mange kulturer – sannsynligvis til alle tider. For lenge siden var det nok helt nødvendig for at menneskebabyene ikke skulle fryse ihjel… Det er heller ikke så mange år siden at det var helt vanlig å pakke inn babyer inn i «babytepper» også her i Norge.  På en del sykehus i Norge,...

Continue reading